ROK 2012

SRPEN

První cesta do sirotčince. Bylo předáno celkem 300 $, z toho bylo 150 $ pro děti adoptované v rámci projektu adopce na dálku a 150 $ byl příspěvek pro sirotčinec. Dále byly předány dárky adoptovaným dětem.
Předání zajistil dobrovolník pan Jakub Zvoníček.

LISTOPAD

Při této cestě dobrovolníci, slečna Martina Vykydalová a pan Jakub Zvoníček, předali v sirotčinci od občanského sdružení S.O.S. Děti Kambodži částku 600 $. Z toho 300 $ bylo určeno na rýži (400 kg) pro děti v sirotčinci a 300 $ na renovaci koupelny a WC.
Dále byla předána materiální pomoc (oděvy, hračky, bonbony, mýdla, hrnečky…) a dárky pro adoptované děti, kterou se podařilo zajistit občanskému sdružení – celkem 20 kg.
Taktéž děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli k radosti všech dětí ze sirotčince. Byla obrovská! Velké poděkování patří Kateřině Melicharové ze společnosti Demdaco.