O SDRUŽENÍ

Jsme malé občanské sdružení, které vzniklo jako odpověď na vyprávění dívky, která 12 let svého dětského života strávila v Kambodži a Vietnamu a žila ve světě, kde je obvyklé, že :

  • děti nechodí do školy, ale pracují za 1$ na den
  • být chudý, hladový a bez prostředků je běžné
  • rodiče jsou negramotní stejně, jako budou jejich děti

Ve světě, kde je možné:

  • nechat své dítě napospas ulici
  • prodat své dítě, abych uživil zbytek rodiny

Naše dívka, na rozdíl od jiných dětí, včetně svých sourozenců, měla českého otce a mohla jít žít jinam. Ale tuto možnost ostatní kambodžské děti nemají. Chceme alespoň některým z nich pomoci, aby se jim dostalo jídla a vzdělání – což jsou základní lidská práva. Věříme, že pomůžeme-li některým, mohou pak snáze (i když pravděpodobně velmi pomalu) i ony samy měnit svůj svět.

Dalším důvodem vzniku tohoto sdružení byla i myšlenka, aby se co nejvíce peněz dostalo potřebným – neoslovily jsme proto žádnou velkou organizaci z důvodů finanční úspory – není nutné z peněz dárců přispívat na provoz obrovské organizace. V našem občanském sdružení všichni (vyjma účetnictví a úhrady za web) vykonáváme práci zadarmo.

Nemůžeme pomoci všem, ale každé dítě, které budete skrze naše občanské sdružení podporovat, má naději na život a lepší budoucnost.

KDO ZACHRÁNÍ JEDEN ŽIVOT, JAKO BY ZACHRÁNIL CELÝ SVĚT.

MŮJ SKŘÍTEK SE JMENUJE RESMAY

Neuvěřitelný příběh týrané a zneužívané kambodžské dívky Jarky, která byla zázrakem nalezena a zachráněna svou českou příbuznou na základě překvapivého snu.

Scénář a režie M. Nešlehová

SPOLUPRÁCE

Během posledního roku se nám podařilo navázat spolupráci s organizací Heart of hope Cambodia – Orphanos foundation, P.O.Box 1057, Cordova a spolupodílíme se na fungování a provozu jednoho sirotčince v Phompenhu. V tomto sirotčinci některé děti žijí, jiné tam dochází. Všechny pochází z chudého rodinného prostředí a jejich příbuzní bez pomoci nemohou dětem zajistit naplnění základních životních potřeb (jídlo, vzdělání). Vyjma těchto dětí jsou zde umístěny i ty, které byly prodány do veřejných domů - proto jsme změnily původní podobu projektu adopce na dálku a již nebudeme z bezpečnostních důvodů zveřejňovat fotografie jednotlivých dětí.

Původní sirotčinec, o který jsme se staraly, bohužel již nefunguje a tak jsme většinu dětí převedly do nového, výše uvedeného.