PROJEKTY

V Kambodži pomáháme od srpna 2012. V době, kdy jsme začínali s pomocí, byly náklady na stravu a školné pro jedno dítě cca 25 $ na měsíc. V dnešní době je potřeba čtyřnásobná částka =100 $. Víme, že ne každý může pravidelně posílat takovou částku, proto naše organizace  umožňuje různé formy pomoci - s našimi projekty se můžete seznámit níže. 
I malou pomocí můžete někomu změnit život.             

Při poslední návštěvě Kambodži v únoru 2019 jsme vybrali sirotčinec a školu, které můžete podporovat. Je možné posílat např. 500 Kč měsíčně na dítě - i to je velká pomoc. Proto je možné, že více dárců podporuje jedno dítě. Je to hlavně u chudých dětí, o které se starají vybrané ženy v Phnom Penhu - dětem předávají jídlo a starším dětem i peníze na školu a školní potřeby (jelikož vzdělání v Kambodži není zdarma).

Peníze do Kambodži posíláme z našeho účtu pomoci na účet sirotčince. Peníze pro chudé děti z ulice jsou posílány na účet spolehlivé paní Tyen a jsou vždy vyúčtovány. Je tak zcela přehledné, kolik peněz se poslalo, kam a jak se využily. 

CHCI SE STÁT DÁRCEM

JAK DÁLE POSTUPOVAT?

Každá finanční částka je důležitá.  Z vlastní zkušenosti vím, že i 50 dolarů může znamenat  záchranu života.

Rozhodli jste se stát jedním z dárců přispívajících na pomoc potřebným?  Děkujeme, že nejste lhostejní k osudu chudých lidí a dětí, kteří potřebují pomoc. Tímto vám vřele děkujeme, máte velké srdce, a prosíme, postupujte podle pokynů níže 

 • vyberte si jeden z níže uvedených sedmi projektů
 • rozhodněte si, jakou částku můžete a jste ochotni darovat / kromě projektu č.2 Adopce na dálku, kde je částka stanovena na 7.000,- na 12 měsíců
 • napište nám email a my Vám připravíme návrh darovací smlouvy

V emailu prosím uveďte informace nutné pro vyhotovení darovací smlouvy:

 1. jméno
 2. adresa
 3. projekt, který vyberete
 4. částku, kterou darujete
 •  je možné provést platbu bezhotovostně na účet sdružení, a to buď jednorázově nebo ji rozdělit na měsíční,  čtvrtletní, pololetní  platby - podle možností dárce
 • návrh smlouvy pošleme na e-mail
 • po odsouhlaseni znění smlouvy, prosím smlouvu  vytiskněte  2x , podepište a pošlete na adresu sdružení
 • dárci pošleme zpět podepsanou smlouvu, certifikát, a potvrzení o příjmu 
 • u plateb, které nejsou jednorázové, potvrzení o příjmu posíláme v únoru následujícího roku, aby byly započteny všechny platby, které došly za celý kalendářní rok

 • potvrzení lze uplatnit do daňového přiznání
 • pokud jde o vyšší částku/sponzorský dar, pošleme potvrzení zároveň se smlouvou

Pokud budete mít nějaký dotaz, nebo budete potřebovat informace k některému z projektů, kontaktujte nás.
Děkujeme za pomoc a spolupráci při realizaci našich projektů.

 

Dárci, kteří podpořili naše sdružení bez smlouvy, a chtějí uplatnit slevu na daních, prosím, napište na tama3@seznam.cz. Potvrzení vám pošleme elektronicky, nebo poštou.

2400265007/2010
ČÍSLO ÚČTU POMOCI

1. Finanční podpora sirotčince

Pokud si zvolíte tento druh pomoci, finanční prostředky budou vynaloženy pro všechny děti v sirotčinci zejména na nákup jídla, hygienických prostředků, školních pomůcek či na aktuální nutné výdaje. Peníze od vás nebudou vázány na konkrétní dítě. Vše je ze strany sirotčince vyúčtováno.

2. Adopce na dálku

I nadále bychom chtěly pokračovat v tomto projektu, jen s mírnými změnami. Nebudeme již bohužel z bezpečnostních důvodů zveřejňovat fotky jednotlivých dětí, budou tu pouze fotky skupinové. V sirotčinci jsou i děti, které byly zneužívány a které se podařilo zachránit. Adopce na jeden rok (tzn. 12 měsíců) je 7.000,-. Hrazeno bude především jídlo, dále pak v případě potřeby uniforma a věci do školy. Zaměstnanci sirotčince jsou schopni organizačně zajistit předání krátkých písemných zpráv tak 2x do roka.

3. Projekt studenti

Tento druh pomoci je přímo vázán na konkrétní osobu, řeší se individuálně dle zájmu. Pokud máte o tento druh podpory zájem, vytipujeme vhodného studenta/tku, pošleme medailonek a ve smlouvě se řeší konkrétní podoba daru. Podmínkou této podpory jsou informace o školních výsledcích. Finanční dar je využit na hrazení školného, popř. učebnic a dalších nutných pomůcek. Výše podpory je individuální.

4. Podpora chudých rodin

V tomto projektu se vybraná rodina podpoří tak, aby si mohla zakoupit věci potřebné k provozu výdělečné činnosti. Je to velká pomoc pro chudé rodiny, která jim zajistí příjem.

 • nákup vařiče, kávy a mléka, aby mohla dotyčná rodina prodávat kávu a zajistit si tak prostředky k obživě
 • peníze na nákup pánve, cukru a oříšků – pro pouliční prodej pražených oříšků
 • peníze na formu na rýžové koláčky včetně rýže, oleje – opět pro pouliční prodej 
 • peníze na nákup pánve, banánů na přípravu a prodej tradičních specialit

5. Podpora chudých starých lidí

Senioři jsou odkázáni na pomoc rodiny, nemají žádnou finanční pomoc od státu. Pokud nemají příbuzné, kteří mají prostředky a jsou ochotni se o ně postarat, jsou nuceni žebrat, často umírají hlady a na nemoci - nemají peníze na zaplacení lékaře, léků, ...

Aktuálně máme adoptovaného starého pána, jmenuje se Chum Ta So, narozen 1938.

6. Pomoc chudým dětem na ulici

Spousta dětí žije na ulice nebo v tak hrozných podmínkách, že jsme vymysleli systém pomoci těmto dětem. Vybrali jsme několik spolehlivých žen, které se o tyto děti starají : zajistí pro děti jídlo, školné a potřeby do školy. 

Tyto děti můžete podpořit jednorázově jakoukoliv částkou nebo je také adoptovat na dálku. Je též možné, aby jedno dítě mělo více dárců/sponzorů, a to proto, že ceny v Kambodži skokově vzrostly. Adopce na dálku u tohoto projektu se uzavírá na 12 měsíců a částka je 7.000,- Kč. Platbu je možné rozložit na více plateb - měsíční, čtvrtletní, pololetní. V rámci tohoto projektu zveřejňujeme fotky jednotlivých dětí, protože se nenachází v sirotčinci. 

Děti z ulice, kterým můžete pomoci

7. Finanční pomoc v krizové životní/zdravotní situaci pro chudé

Peníze na tento projekt budou vynakládány pro aktuálně potřebného člověka. informace bude vždy v aktualitách pro koho, na co a kolik peněz bylo použito.

Takto jsme mohli pomoci například panu Chum Ta So, který byl sražen motorkou a potřeboval 150$ na operaci oka. Více zde

Kdo aktuálně potřebuje pomoc?

8. Potravinová pomoc v krizové situaci

V tomto projektu jde o to, že by se nakoupily základní potraviny (rýže, sušené ryby a rybí omáčku). Ve větším množství to vyjde lépe. Potraviny by se rozdělily do balíčků a ty by se dávaly těm nejpotřebnějším. Do této pomoci by se zapojila skupina budhistických mnichů, kteří již pomáhají těm nejchudším.

Vše se dá dobře zdokumentovat (nákupy, balíčky, předávání).